Bilimsellik, Yerellik, Şeffaflık ve Değer Katmak değerlerini rehber edinerek; öğrenme kültürünün herkes için erişilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

VizyonumuzVizyonumuz
Kurumsal öğrenme ve gelişim alanında her zaman referans noktası olmak.
MisyonumuzMisyonumuz
Öğrenme ve gelişim alanında fikir üretmek, yaymak, geliştirmek ve ilham vermek.

Derneğimizin Amacı

TEGEP, yetişkin eğitimi alanında, kurumlar, eğitim verenler, eğitim alanlar ve akademisyenlerden oluşan tüm paydaşlarıyla ilke ve standartlar belirleyerek, öncü ve yerel bir öğrenme kültürünün toplumda yayılmasını sağlamayı amaç edinmiştir. Dernek bu amaçlarını gerçekleştirirken yeni fikirler üretmeye, çabalarını araştırma ve geliştirme temeline oturtmaya özen gösterir.

Başkanımızdan

Değerli TEGEP Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,

 

Bilimsellik, yerellik, şeffaflık ve değer katmak ilkeleri ışığında, TEGEP olarak öğrenme kültürünün herkes için erişilebilir olmasını sağlama hedefimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızda, yetişkin eğitimi alanında önemli adımlar attık. Kurumlar, eğitim verenler, eğitim alanlar ve akademisyenlerden oluşan geniş paydaş ağımızla birlikte, yerel ve öncü bir öğrenme kültürünün toplumumuzda yaygınlaşmasını sağlama amacındayız.

 

Bu bağlamda, 2023-2025 döneminde özellikle zenginleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ve başarılarımız, derneğimizin vizyonu ve misyonu ile tam bir uyum içindedir. Gerçekleştirdiğimiz zirveler, yayımladığımız önemli eserler, birbirimizden öğrenmeyi ve başarılı kuruluşları takdir etmemizi sağlayan TEGEP Ödülleri, kurduğumuz işbirlikleri ve sektörel buluşmalarla, öğrenme ve gelişim alanında yeni ufuklar açıyoruz.

 

Bu dönemde düzenlediğimiz zirveler, alanında uzman birçok değerli konuşmacıyı ve katılımcıyı bir araya getirerek, sektördeki en güncel ve yenilikçi fikirlerin paylaşılmasına olanak tanıdı. Yayımladığımız kitaplar ise, derin bilgi birikimimizi ve öğrenme üzerine yenilikçi yaklaşımlarımızı geniş bir okur kitlesine ulaştırarak, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etti.

 

TEGEP Ödülleri ile öğrenme ve gelişim alanında öncü çalışmalar yürüten bireyleri ve kuruluşları takdir etmek, başarılarını toplumla paylaşmak ve bu başarıların daha geniş kitlelerce bilinir hale gelmesini sağlamak bizim için büyük bir onur. Bu ödüller, aynı zamanda, sektördeki yenilikçi çalışmaları teşvik ediyor ve daha fazla başarı hikayesi yaratılmasına katkıda bulunuyor.

 

Kurduğumuz işbirlikleri ve sektörel buluşmalar ise, bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, öğrenme ve gelişim alanında sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasına önemli katkılar sağlıyor. 2023-2025 döneminde İK profesyonellerine daha fazla ulaşmayı, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler, sanayi ve ticaret odaları ile yeni işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Bu geniş çaplı çalışmalarımız, TEGEP'in kurumsal öğrenme ve gelişim alanında referans bir nokta olma vizyonunu pekiştiriyor. Yenilikçi projelerimiz ve işbirliklerimizle, her bireyin yaşamına değer katmayı ve öğrenme kültürünü toplumumuzun her köşesine yaymayı hedefliyoruz.

 

Bu değerli yolculuğumuzda sizlerin desteği ve katkılarıyla, hem bugünün hem de yarının öğrenme ve gelişim alanında öncü rolünü üstlenmeye devam edeceğimize inancımız tam. Geleceğe yönelik umutlarımızı ve heyecanımızı siz değerli üyelerimiz ve paydaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

 

En derin saygılarımla,

 
Faaliyet RaporlarımızTEGEP'in geçmiş yıllara ait faaliyet raporlarına buradan ulaşabilirsiniz…
Tarihçemiz
Tarihçemiz

Bir düşünce platformu olarak kurulan ve bu doğrultuda bir yıl kadar çalışmalar yürüten TEGEP, yetişkin eğitimi alanında değerlerini belirleyerek Dernek olma yolunda ilk adımlarını 2011 yılında attı TEGEP, 21 Eylül 2011’de gerçekleştirilen 1. Eğitim ve Gelişim Zirvesi ile bu değerleri ilk kez yüksek sesle dile getirdi ve sektöre duyurdu. Bilimsellik, Yerellik, Şeffaflık, Değer Katmak; dernekleşmeye giden bu yolda TEGEP’e rehberlik eden değerler oldu.

 

Mart 2012’de 16 gönüllü kurum ve kuruluşun eğitim-gelişimden sorumlu yöneticileri ve danışmanlardan olan kurucu üyeler, bir araya gelerek Türkiye’nin yetişkin eğitimi ve gelişimi alanında ilk ve tek derneği olan TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği’ni kurdu. 9 Eylül 2012’de gerçekleştirilen ilk Genel Kurul ile de üyelerimiz 1. Dönem yönetim ve denetleme kurulu üyelerini seçti. Böylece, eğitim ve gelişim alanında kalıcı değerler yaratmak isteyen, söyleyecek sözü, deneyimi, bilgi ve birikimi olan paydaşların bir araya geldiği TEGEP’te; eğitim ve gelişim alanında, değerlerinin rehberliğinde önemli çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır.

 

TEGEP, ülkemizin en önemli konularından biri olan eğitim alanında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, bu doğrultuda Türkiye’de bu alanda kalıcı ve uzun vadede önemli değerler üretilmesi için özverili ve sorumlu çalışmalarına devam edecektir.

Yönetişim Rehberimiz
Yönetişim Rehberinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz...
Yönetişim Rehberimiz
Dernek Tüzüğümüz
Dernek tüzüğünün tamamına buradan ulaşabilirsiniz...
Dernek Tüzüğümüz